tefsir-dersi-ahkaf Mushaf Sıralaması: 46
Adı: Sure adını, 21. ayette geçen "... hani o Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı..." ibaresinden almaktadır.
Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı 29-32. ayetler arasında anlatılmakta olan bir tarihi vakıadan tespit olunmaktadır. Bu ayetlerde, cinlerin Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek topluluklarına geri dönmeleri açıklanır. Bu hadise hakkında hadis ve siyer kitaplarındaki ittifak edilen rivayete göre, Allah Rasulü Taif'ten Mekke'ye geri dönerken yolda Nahle denilen yerde konaklamıştı. Ve bütün güvenilir tarihi rivayetlere göre Allah Rasulü'nün Taif'e gitme olayı hicretten üç sene önce meydana gelmiştir. Dolayısıyla o zaman bu sure nübüvvetin 10. senesinin sonu ile 11. senesinin başlarında nazil olmuştur.
Tarihsel Arka-Plan: Nübüvvetin 10. yılı Allah Rasulü'nün hayatındaki en zor ve çetin yıldı. Tam üç seneden beri Kureyş'in bütün kabileleri Haşimoğulları'na ve müslümanlara boykot uyguluyorlardı. Allah Rasulü, kabilesi ve diğer arkadaşlarıyla beraber Şi'bi Ebi Talip denilen yerde mahsur idiler.
Kureyşliler bu mahalleyi tamamıyla kuşatma altında tutuyorlar ve kimse de bu ablukayı yararak müslümanlarla irtibata geçemiyor ve alışveriş yapamıyordu. O kadar zor günler geçirdiler ki bazen ot bazen de ağaç yaprakları yemeye mecbur kaldılar.
Üç sene sonra bu kuşatma kalkacaktı ama bu sefer de bir müddet sonra, on küsür yıldır Kureyşlilere karşı Allah Rasulü'nü korumakta olan amcası Ebu Talip vefat edecek ve bu hadiseden bir ay bile geçmeden de, nübüvvetin başlangıcından bu güne kadar Allah Rasulü'nün en büyük destekcisi ve teselli edicisi olan hanımı Hz. Hatice vefat edecekti. Peşisıra gelen bu darbeler yüzünden Allah Rasulü bu seneyi "Hüzün Yılı" olarak adlandırmıştı.
Daha sonra Allah Rasulü, Beni Sakîfe'yi İslam'a davet etmek veya hiç olmazsa orada kalmasına izin verirler belki diye Taif'e gitti. O zaman Allah Rasulü'nün bir binek almaya bile maddi gücü yoktu. Taif'e kadar bütün yolu yaya olarak gitti. Orada birkaç gün kaldı. Beni Sakîf'in ileri gelenleri ile tek tek görüştü. Fakat hiçbirisi ona kulak asmadılar. Üstelik acele şehri terk etmesini istediler. Çünkü Allah Rasulü'nün davetinin gençleri ifsad edeceğinden endişeliydiler. Sonunda Taif'i terk etmeye mecbur kaldı. Allah Rasulü şehri terk ederken beni Sakif'in ileri gelenleri bazı serserileri peşinden gönderdiler. Bunlar yolun iki tarafına geçerek Allah Rasulü'ne hem küfür ediyorlar hem de taş atıyorlardı. Allah Rasulü (s.a) yaralandı, ayakları kan içerisinde kaldı.
Konu: İşte bu şartlar altında Allah Rasulü'ne bu sure nazil olmuştur. O şartları göz önünde bulundurarak bu sureyi mütalaa edecek herkesin, bu kelamın gerçekten Muhammed'in (s.a.v) sözü olmadığına, bunu nazil edenin kuvvet ve hikmet sahibi Allah olduğuna dair hiçbir şüphesi kalmayacaktır. Surenin başından sonuna kadar hiçbir yerinde yukarıda anlattığımız bu gibi zor şartların altından henüz çıkmış bu insani hislerden ve cezbelerden bir eser görülemez. Eğer bu kitap, peşpeşe bu darbelere, musibetlere maruz kalan ve Taif'teki o son hadisenin hâlâ şiddetli ıstırabı içerisinde olan Muhammed'in (s.a) kelâmı olsaydı muhakkak bütün bu hadiseler ona yansırdı.
Surenin konusu, kafirlerin sapık amellerinin kötü sonucundan onları uyarmaktır. Onlar kibirle bu sapıklıklarında ısrar ediyorlar ve onları bu sapıklıklardan korumaya çalışan şahsa da saldırıyorlardı. Bu surede özet olarak, kafirlere, akıllarıyla ve burhanlarla hakikatı anlatmaya çalışma yerine, taassub ve inatlarından dolayı Kur'an'ı ve Peygamber'in risaletini inkar etmeleri halinde sonlarını harap ettikleri, tek tek şahitler gösterilerek anlatılmıştır. (Tefhim-ul Kur'an)

Toplam video sayısı: 15
Sayfa: 1/1
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Ahkaf Suresi Ayet 32 - 35

Ahkaf Suresi Ayet 32 - 35

02:02:44 08 Mar 2014
2 Ahkaf Suresi Ayet 29 - 32

Ahkaf Suresi Ayet 29 - 32

01:40:10 23 Şub 2014
3 Ahkaf Suresi Ayet 23 - 28

Ahkaf Suresi Ayet 23 - 28

01:39:32 15 Şub 2014
4 Ahkaf Suresi Ayet 28 - 29

Ahkaf Suresi Ayet 28 - 29

01:37:38 12 Şub 2014
5 Ahkaf Suresi Ayet 20 - 23

Ahkaf Suresi Ayet 20 - 23

01:35:40 30 Oca 2014
6 Ahkaf Suresi Ayet 18 - 20

Ahkaf Suresi Ayet 18 - 20

01:42:51 27 Oca 2014
7 Ahkaf Suresi Ayet 16 - 18

Ahkaf Suresi Ayet 16 - 18

01:33:41 07 Oca 2014
8 Ahkaf Suresi Ayet 15 - 16

Ahkaf Suresi Ayet 15 - 16

01:34:37 02 Oca 2014
9 Ahkaf Suresi Ayet 13 - 15

Ahkaf Suresi Ayet 13 - 15

01:32:19 23 Ara 2013
10 Ahkaf Suresi Ayet 12 - 13

Ahkaf Suresi Ayet 12 - 13

02:00:31 20 Ara 2013
11 Ahkaf Suresi Ayet 10 - 12

Ahkaf Suresi Ayet 10 - 12

01:36:48 09 Ara 2013
12 Ahkaf Suresi Ayet 8 - 10

Ahkaf Suresi Ayet 8 - 10

01:32:06 26 Kas 2013
13 Ahkaf Suresi Ayet 6 - 8

Ahkaf Suresi Ayet 6 - 8

01:40:41 18 Kas 2013
14 Ahkaf Suresi Ayet 3 - 6

Ahkaf Suresi Ayet 3 - 6

01:29:47 11 Kas 2013
15 Ahkaf Suresi Ayet 1 - 3

Ahkaf Suresi Ayet 1 - 3

01:36:58 05 Kas 2013