tefsir-dersi-hudMushaf Sıralaması:11
Adı: Bu sure adını, 50-60. ayetlerde kıssası zikredilen Hz. Hud'un (a.s) isminden almıştır.
Nüzul Zamanı: Surenin konusu üzerinde derinlemesine düşündüğümüzde, onun Yunus suresiyle aynı dönemde ve büyük bir ihtimalle hemen onun ardından nazil olduğu sonucuna varırız. Rivayet edilir ki, bu surenin nüzulundan sonra bir gün Hz. Ebu Bekir (r.a) Rasulullah'a (s.a) söyle dedi: Son zamanlarda senin daha hızlı yaşlanıyor olduğunu görmekteyim. Bunun sebebi nedir?" Rasulullah (s.a) cevapladı: "Hud suresi ve benzeri sureler beni ihtiyarlattı. " Bu gösterir ki, zaman Rasulullah (s.a) için çok çetin zamandı ve İslam'ın davetini baltalamak için elinden geleni yapan Kureyş'in azaba uğratılmasından duyduğu endişelerine, bu sert uyarılar da eklenmiş bulunmaktaydı. Çünkü artık Rasulullah (s.a) için Allah tarafından tanınan mühletin son sınırına giderek yaklaşıldığı ayan beyandı. Mühletin son demlerini yaşadığından ve kavminin azaba uğratılacağından korkmaktaydı.
Konu: Surenin daveti şudur: Allah Rasulüne itaat edin. Şirki terkedin ve yalnızca Allah'a ibadet edin; tüm hayat sisteminizi ahirette hesap vereceğiniz inanç üstüne kurun. Tavsiyesi şu: Hatırlayın o insanları ki, imanlarını bu dünya hayatının zahiri parlaklığına feda edip, peygamberlerin mesajını inkar ettiler de, korkunç akıbetlerle karşılaştılar. Dolayısıyle sizlerde tarihin mahvolmağa götürdüğünü ispat ettiği yolun aynısını izleyip izlemediğinizi ciddi ciddi araştırın. Uyarısı da şu: Azabın geciktiriliyor olması sizi aldatmasın. Bu, "Allah'ın yollarınızı düzeltin" diye size lütfuyla tanıdığı mühletten ibarettir. Bu fırsatı değerlendirmezseniz iman edenler dışında helak edecek olan kaçınılmaz cezaya çarptırılacaksınız. (Tefhim-ul Kur'an)

Hud Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

 

Toplam video sayısı: 21
Sayfa: 1/2
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Hud Suresi Ayet 115-123

Hud Suresi Ayet 115-123

01:31:53 04 May 2009
2 Hud Suresi Ayet 113-115

Hud Suresi Ayet 113-115

01:13:34 04 May 2009
3 Hud Suresi Ayet 109-113

Hud Suresi Ayet 109-113

01:32:43 04 May 2009
4 Hud Suresi Ayet 101-109

Hud Suresi Ayet 101-109

01:38:38 04 May 2009
5 Hud Suresi Ayet 95-101

Hud Suresi Ayet 95-101

01:31:10 04 May 2009
6 Hud Suresi Ayet 88-95

Hud Suresi Ayet 88-95

01:45:33 04 May 2009
7 Hud Suresi Ayet 83-88

Hud Suresi Ayet 83-88

01:27:35 04 May 2009
8 Hud Suresi Ayet 80-83

Hud Suresi Ayet 80-83

01:24:31 04 May 2009
9 Hud Suresi Ayet 68-80

Hud Suresi Ayet 68-80

01:34:02 04 May 2009
10 Hud Suresi Ayet 60-68

Hud Suresi Ayet 60-68

01:33:11 04 May 2009
11 Hud Suresi Ayet 52-60

Hud Suresi Ayet 52-60

01:33:56 04 May 2009
12 Hud Suresi Ayet 49-52

Hud Suresi Ayet 49-52

01:34:34 04 May 2009
13 Hud Suresi Ayet 43-49

Hud Suresi Ayet 43-49

01:27:44 04 May 2009
14 Hud Suresi Ayet 35-43

Hud Suresi Ayet 35-43

01:13:09 04 May 2009
15 Hud Suresi Ayet 29-35

Hud Suresi Ayet 29-35

01:23:18 04 May 2009
16 Hud Suresi Ayet 24-29

Hud Suresi Ayet 24-29

01:35:15 04 May 2009