tefsir-dersi-lokmanMushaf Sıralaması:31
Adı: Bu sure 12-19. ayetlerinde, oğluna verdiği tavsiyeleri zikredilen Lokman el-Hakîm vesilesiyle bu adı almıştır.
Nüzul Zamanı: Konu dikkatle incelendiğinde görülür ki, bu sure, İslâm'a daveti önlemek ve bastırmak için zulmün başladığı ve bu amaçla her türlü entrikanın devreye sokulduğu ancak şiddetin zirvesine ulaşmadığı bir dönemde inzal edilmiştir. Genç mühtedilere, her ne kadar anne-baba hakkı Allah'a itaatten hemen sonra geliyorsa da, eğer onlar kendilerini İslâm'ı kabulden menedip, şirk ve putperestliğe avdet etmeleri için zorluyorlarsa onları dinlememeleri gereğinin anlatıldığı 14-15. ayetlerle bu durum ihsas ettirilmektedir. 
Konu: Bu surede şirkin anlamsızlık ve saçmalığı, tevhid'in aklîlik ve gerçekliği anlatılmakta; insanlar körükörüne atalarını taklitten vazgeçmeye, Hz. Muhammed'in (s.a) alemlerin Rabbinden gelen talimatını salim kafayla düşünme ve âfak enfüste bulunan ve mesajın hakikatına delâlet eden apaçık ayetlere dikkatle bakmaya davet edilmektedir. Bu çerçevede bir başka şeye daha işaret edilmektedir: Bu, dünyada yahut Arap ülkesinde ilk kez sunulmuş olan ve insanların ilk kez duyduğu yeni bir öğreti değildir. Geçmiş asırların bilgili ve hakim kimseleri Hz. Muhammed'in (s.a.) öğrettiği bu şeyin aynısını söylediler, öğrettiler. Yani, "Ey insanlar kendi ülkenizde Lokman Hakîm isminde bir adam yaşadı. Onun hikmeti tarafınızdan gayet iyi bilinmekte, vecize ve hikmetli sözleri günlük konuşmalarınızda zikredilmekte, şair ve hatipleriniz tarafından sık sık iktibas edilmektedir. (Tefhim-ul Kur'an)

Lokman Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

 

Toplam video sayısı: 11
Sayfa: 1/1
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Lokman Suresi Ayet 32-34

Lokman Suresi Ayet 32-34

01:48:32 16 Eki 2010
2 Lokman Suresi Ayet 30-32

Lokman Suresi Ayet 30-32

01:19:00 09 Eki 2010
3 Lokman Suresi Ayet 28-30

Lokman Suresi Ayet 28-30

01:09:18 02 Eki 2010
4 Lokman Suresi Ayet 24-28

Lokman Suresi Ayet 24-28

01:29:00 29 Eyl 2010
5 Lokman Suresi Ayet 21 - 24

Lokman Suresi Ayet 21 - 24

01:20:00 20 Eyl 2010
6 Lokman Suresi Ayet 19 - 21

Lokman Suresi Ayet 19 - 21

01:17:41 11 Eyl 2010
7 Lokman Suresi Ayet 16 - 19

Lokman Suresi Ayet 16 - 19

01:34:50 28 Ağu 2010
8 Lokman Suresi Ayet 11-16

Lokman Suresi Ayet 11-16

01:29:45 23 Ağu 2010
9 Lokman Suresi Ayet 9-11

Lokman Suresi Ayet 9-11

01:22:57 07 Ağu 2010
10 Lokman Suresi Ayet 5-9

Lokman Suresi Ayet 5-9

01:23:09 05 Ağu 2010
11 Lokman Suresi Ayet 1-5

Lokman Suresi Ayet 1-5

01:21:35 28 Tem 2010