hadis usuluKitap Adı: Hadis İlimleri Ve Hadis Istılahları
Yazar: Prof. Dr. Subhi es-Salih
Sayfa Sayısı: 349
Kitap Hakkında: Peygamber mirası olan hadislerin, ashab-ı kiram başta olmak üzere, tabiin ve daha sonraki nesiller tarafından büyük bir ihtimamla ezberlenerek ve yazılarak korunduğu bilinen bir gerçektir. Hadislerin din demek olduğunu bilen İslam alimleri, onların aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i tefsir ettiğini, bu tefsiri bütün nesillerin bilmesi gerektiğini düşünerek bu peygamber mirasının daha sonraki çağlara en güvenilir şekilde ulaşması için özel metodlar geliştirmişlerdir. Bu özel metodun adı Usuli hadis veya Ulumu'l-Hadis de denilen hadis ilimleri ve hadis ıstılahlarıdır. Hadis, sahih, hasen ve zayıf olmak üzere üç bölüme ayrılır. Mevzu'a gelince, "Mevzu' hadis" tabirini işittiğin veya bir yerde okuduğun zaman şunu bilmelisin ki, buradaki hadis sözü, onun nakil ve rivayet edilmesinin haram olduğunu gösterir.

 

Dersin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

Toplam video sayısı: 18
Sayfa: 1/2