kavaidKitap Adı: Kavaid-i Fıkhiyye Şerhi
Yazar: Mustafa Çelik
Sayfa Sayısı: 495
Kitap Hakkında: "Kavaid", kaide kelimesinin çoğulu olup "esas" anlamına gelmektedir. Hukuki kavram olarak ise "ayrıntıları bilmek için o ayrıntıların bütününü veya çoğunluğunu ilgilendiren hükümlerin genel olarak ifade edilmesi" demektir. "Kavaid-i Fıkhiyye", fıkhın genel kuralları manasına gelmektedir. Kavaid-i Fıkhiyye bir saadet hazinesidir.Ne yazık ki elimizde böyle bir hazine varken o bırakıldı ve Avrupa'nın kendine bile fayda sağlamayan kokuşmuş değerleri ve kuralları değerli görüldü. İşte bu kitabın gayesi bu hazineyi tanıtmaktır.

 

Dersin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.