tefsir-dersi-zumerMushaf Sıralaması:39
Adı: Bu surenin adı 71 ve 73. ayetlerde geçen "Zümer" kelimesinden alınmıştır.
Nüzul Zamanı: Bu surenin 10. ayetinde "Allah'ın arzı geniştir" şeklinde bir ifade geçmektedir. Bu ifade, surenin müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerinden önce nazil olduğuna bir karine teşkil etmektedir. Nitekim bazı rivayetlerde (Ruhu'l-Meani, c: 23, sh: 226) Hz. Cafer bin Ebi Talib ve arkadaşlarının Habeşistan'a hicret etme niyetleri üzerine nazil olduğu bildirilmektedir.
Konu: Surenin tümü çok güzel bir hitabet örneğidir. Bu sure, Mekke'de müşriklerin müslümanlara karşı aşırı zulüm, şiddet ve düşmanlık havası estirdikleri bir dönemde nazil olmuştur. Genelde Mekke'deki müşriklere, yani Kureyşlilere hitap eden surede yer yer mü'minlere de seslenilmiştir. Hz. Peygamber'in (s.a) yaptığı çağrının esasları açıklanırken, insanın halisane sadece Allah'a kulluk etmesi ve başkalarına kulluk etmemek suretiyle de şirkten kaçınılması öğütlenmiştir. Bu husus sure boyunca tekrarlanarak, değişik uslûplarla aktarılmış, tevhidin hakikatı, onu kabul etmenin yararları, şirkin bâtıllığı ve kötü sonuçları birer birer vurgulanmıştır. Ayrıca insanlara şirkten vazgeçmeleri ve Allah'ın rahmetine sığınmaları için, çağrıda bulunulurken, mü'minlere de, "Bir beldede mü'min olarak yaşamanız mümkün değilse hicret edin ve imanınızı korumak için Allah'ın geniş olan arzına yayılın. Sabrettiğiniz için Allah sizleri mükafatlandıracaktır" denilerek kendilerine yol gösterilmektedir. Ayrıca, kâfirlerin kendisinden herhangi bir taviz beklememesi için, Hz. Peygamber'e (s.a), onlar ne yaparlarsa yapsınlar, yine de, yoluna devam edeceğini bildiren tavrını, açıkça ortaya koyması emrediliyor. (Tefhim-ul Kur'an)

Zumer Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

 

Toplam video sayısı: 16
Sayfa: 1/1
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Zümer Suresi Ayet 67 - 75

Zümer Suresi Ayet 67 - 75

01:47:35 16 Tem 2011
2 Zümer Suresi Ayet 63 - 67

Zümer Suresi Ayet 63 - 67

01:30:02 02 Tem 2011
3 Zümer Suresi Ayet 55 - 63

Zümer Suresi Ayet 55 - 63

01:30:54 27 Haz 2011
4 Zümer Suresi Ayet 52 - 55

Zümer Suresi Ayet 52 - 55

01:43:27 11 Haz 2011
5 Zümer Suresi Ayet 45 - 52

Zümer Suresi Ayet 45 - 52

01:26:15 04 Haz 2011
6 Zümer Suresi Ayet 40 - 45

Zümer Suresi Ayet 40 - 45

01:36:51 24 May 2011
7 Zümer Suresi Ayet 37 - 40

Zümer Suresi Ayet 37 - 40

01:22:33 14 May 2011
8 Zümer Suresi Ayet 31 - 37

Zümer Suresi Ayet 31 - 37

01:36:40 30 Nis 2011
9 Zümer Suresi Ayet 26 - 31

Zümer Suresi Ayet 26 - 31

01:24:56 26 Nis 2011
10 Zümer Suresi Ayet 23 - 26

Zümer Suresi Ayet 23 - 26

01:23:02 09 Nis 2011
11 Zümer Suresi Ayet 18 - 23

Zümer Suresi Ayet 18 - 23

01:24:42 04 Nis 2011
12 Zümer Suresi Ayet 12 - 18

Zümer Suresi Ayet 12 - 18

01:27:54 01 Nis 2011
13 Zümer Suresi Ayet 8 - 12

Zümer Suresi Ayet 8 - 12

01:25:12 20 Mar 2011
14 Zümer Suresi Ayet 6 - 8

Zümer Suresi Ayet 6 - 8

01:24:00 10 Mar 2011
15 Zümer Suresi Ayet 3 - 6

Zümer Suresi Ayet 3 - 6

01:40:09 01 Mar 2011
16 Zümer Suresi Ayet 1 - 3

Zümer Suresi Ayet 1 - 3

01:42:28 19 Şub 2011