tefsir-dersi-yunusMushaf Sıralaması:10
Adı: Sure, adını, Hz. Yunus'a (a.s) atıf yapılan 98. ayettten alır. Diğerleri gibi bu ad da semboliktir ve surenin Yunus (a.s) kıssasıyla ilgili olduğunu göstermez.
Nüzul zamanı: Surenin nüzul zamanı ile ilgili bir rivayete sahip değiliz; ancak temel konusu, surenin Hz. Muhammed'in (s.a) Mekke'deki son yılları esnasında indirilmiş olabileceğini göstermektedir. Çünkü suredeki ifade tarzından anlaşıldığına göre nüzul zamanı, müşriklerin düşmanlığının Hz. Muhammed'in (s.a) ve ashabının varlıklarına bile katlanamayacak noktaya geldiği ve onların Hz. Muhammed'in (s.a) risaletini kavramak ve kabul etmek konusunda hiç bir umuda yer bırakmadıkları bir zamana tekabül etmektedir.
Konu: Sure, Risalete çağrı, ihtar ve uyarıyla ilgilidir. Mesaj basit olarak size iki hakikatı bildirir: Birincisi, evreni yaratan ve onu yöneten Allah'ın, gerçek Rabbınız olduğunu ve yalnızca O'nun ibadete layık olduğunu söyler. İkincisi ise, dünya hayatından sonra ahiret'te diğer bir hayatın olacağını, ahiret'te dünya hayatınızın hesabını vermek zorunda kalacağınız ve Allah'ı Rabb olarak kabul ettikten sonra O'nun tarafından istenen salih amelleri benimsemeniz yahut O'nun iradesine aykırı davranmanıza göre ödüllendirilip cezalandırılacağınızı bildirir. Ayrıca, İnsanları tevhid ve ahiret öğretisini kabul etmekten alıkoyan (ve hep alıkoyacak olan) bu türlü yanlış anlamalar bertaraf edilmekte ve böyle insanlar, yolları üzerinde duran gaflet taşlarına karşı uyarılmaktadır. Bir diğeri, İnsanlar, bu dünyanın gerçekte bir imtihan yeri olduğu, zamana yalnızca dünya hayatının son anına kadar mühlet verildiği ve bunun, mesajı kabul etmek ve imtihanı kazanmak için kendilerine verilecek tek fırsat olduğu yolunda uyarılmaktadır. (Tefhim-ul Kur'an)

Yunus Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

 

Toplam video sayısı: 24
Sayfa: 1/2
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Yunus Suresi Ayet 36-41

Yunus Suresi Ayet 36-41

01:22:50 04 May 2009
2 Yunus Suresi Ayet 20-24

Yunus Suresi Ayet 20-24

01:18:54 04 May 2009
3 Yunus Suresi Ayet 24-29

Yunus Suresi Ayet 24-29

01:19:24 04 May 2009
4 Yunus Suresi Ayet 29-33

Yunus Suresi Ayet 29-33

01:19:05 04 May 2009
5 Yunus Suresi Ayet 33-36

Yunus Suresi Ayet 33-36

01:13:19 04 May 2009
6 Yunus Suresi Ayet 41-46

Yunus Suresi Ayet 41-46

01:23:35 04 May 2009
7 Yunus Suresi Ayet 46-53

Yunus Suresi Ayet 46-53

59:41 04 May 2009
8 Yunus Suresi Ayet 53-58

Yunus Suresi Ayet 53-58

01:13:45 04 May 2009
9 Yunus Suresi Ayet 58-61

Yunus Suresi Ayet 58-61

01:13:47 04 May 2009
10 Yunus Suresi Ayet 61-62

Yunus Suresi Ayet 61-62

01:26:17 04 May 2009
11 Yunus Suresi Ayet 62-66

Yunus Suresi Ayet 62-66

01:13:46 04 May 2009
12 Yunus Suresi Ayet 66-73

Yunus Suresi Ayet 66-73

01:37:24 04 May 2009
13 Yunus Suresi Ayet 73-82

Yunus Suresi Ayet 73-82

01:23:02 04 May 2009
14 Yunus Suresi Ayet 82-89

Yunus Suresi Ayet 82-89

01:31:20 04 May 2009
15 Yunus Suresi Ayet 99-105

Yunus Suresi Ayet 99-105

01:13:15 04 May 2009
16 Yunus Suresi Ayet 89-95

Yunus Suresi Ayet 89-95

01:30:43 04 May 2009