iman kufurKitap Adı: İman - Küfür Sınırı (Tekfir Meselesi)
Yazar: Prof. Dr. A. Saim Kılavuz
Sayfa Saysı: 328
Kitap Hakkında: Son birkaç asırdan beri, İslami ilimlerin duraklama ve gerileme devrine girdiği bir gerçektir. Bunun doğurduğu cehalet ve taassub, bir de hased, menfaat, manevi nüfuz ve ikbal arzusu olacaktır ki bazı gurup ve kişileri, diğer müslüman gruplarını küfürle itham etmeye sevketmiştir. Bunu yaparken dillerine doladıkları, küfür ve sapıklıkla vasıflandırdıkları fikirlerin aynı veya benzeri, iyi incelendiği taktirde, bizzat kendilerinde de mevcut olduğu görülür. İşte "İMAN-KÜFÜR SINIRI", bu önemli konuyu ele almakta, konu ile ilgili İslami nasslara dair yorumların tahlilinden neticeye ulaşmaya çalışmaktadır. Üç bölümden meydana gelen araştırmada tekfir hakkındaki kısa bir girişten sonra: Birinci bölümde: İman-Küfür başlığı altında imanın tarif ve mahiyeti, küfrün tarif ve mahiyeti, İkinci bölümde: Tekfirin ölçüsü ve sınırı başlığı altında ehl-I bid'atde ve ehl-I sünnetde tekfir, Üçüncü bölümde: Tekfirin neticeleri başlığı altında yerinde tekfirin lüzumu, yersiz tekfirin tehlikeleri, zararları ve sebepleri, dünya ahkamı bakımından tekfir edilenin durumu ve tekfir edilenin ahiretteki durumu gibi konulara yer verilmiştir. Birbirlerine hain nazarlarla bakmayan, itham okları yağdırmayan, Allah ave Resulünün aşkıyla, İman ve İslam sevgisiyle kaynaşan ve bütünleşen bir İslam cemaatine, bir İslam dünyasına doğru…

Dersin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.