tefsir-dersi-suraMushaf Sıralaması:42
Adı: Surenin adı 38. ayette geçen "şura" kelimesinden alınmıştır.
Nüzul Zamanı: Nüzul zamanıyla ilgili kesin kayıt bulunmamasına rağmen bu sure muhtemelen "Fussilet Suresi"nden hemen sonra nazil olmuştur. Çünkü bu surenin muhtevası, "Fussilet Suresi"nin adeta bir devamı niteliğindedir. Fussilet Suresi'ni dikkatle mutalâa eden bir okuyucu; Mekke ve civarındaki her hassas insanın açıkça müşahede edebilmesi için, Kureyş'in ileri gelenlerinin ne kadar haksızca muhalefet yaptıklarını, buna mukabil Hz. Peygamber'in (s.a) davasının ne kadar ciddi ve mantıklı, kendisinin ne kadar şerefli bir insan olduğunun anlatıldığını görecektir. Bu hususun tam akabinde, İslâm davası öylesine net bir şekilde ortaya konmuştur ki, hakikate saygı gösteren bir kimsenin, artık Kur'an'ı reddetmesi mümkün değildir. Ancak dalâlet içinde olanlar müstesna. Çünkü onlar kör ve sağırlar gibidirler ve girdikleri cehalet bataklığından da çıkamazlar.
Konu: Surede bir şahsın nebi veya rasul olarak gönderilmesinin, onun, insanların kaderini elinde tuttuğu ve onların nasiplerini değiştirebileceği anlamına gelmeyeceği anlatılmaktadır. Bazı insanlar, kendi şuur ve iradeleriyle Allah'ı veli edinirler. İşte bu insanlara, Allah yardım eder, onlara doğru yolu gösterir, salih ameller nasip eder ve onları kendi rahmeti altına alır. Allah'dan başka veli edinen kimseler ise, Allah'ın rahmetinden mahrum kalırlar. Burada ayrıca gerçek velînin Allah olduğundan ve başka hiç kimsenin velâyet hakkına sahip bulunmadığından bahsedilmiştir. Bir kimsenin başarısı, gerçek velisini tesbit edebilmesine, yani yalnız Allah'ı veli edinebilmesine bağlıdır. Ayrıca surede tüm peygamberler, kavimlerine aynı dini getirdiğinden bahsedilmiştir. Allah'ın tayin ettiği bu peygamberler, başından beri, nesilden nesile aynı dini takip etmişler ve diğer insanları da aynı dine davet etmişlerdir. (Tefhim-ul Kur'an) 

Şura Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

 

Toplam video sayısı: 23
Sayfa: 1/2
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Şura Suresi Ayet 49 - 53

Şura Suresi Ayet 49 - 53

02:04:24 26 Ara 2012
2 Şura Suresi Ayet 48 - 49

Şura Suresi Ayet 48 - 49

01:40:14 13 Ara 2012
3 Şura Suresi Ayet 45 - 48

Şura Suresi Ayet 45 - 48

01:41:10 02 Ara 2012
4 Şura Suresi Ayet 41 - 45

Şura Suresi Ayet 41 - 45

01:38:55 18 Kas 2012
5 Şura Suresi Ayet 38 - 41

Şura Suresi Ayet 38 - 41

01:25:27 10 Kas 2012
6 Şura Suresi Ayet 38

Şura Suresi Ayet 38

01:37:59 03 Kas 2012
7 Şura Suresi Ayet 37 - 38

Şura Suresi Ayet 37 - 38

01:23:46 20 Eki 2012
8 Şura Suresi Ayet 35 - 37

Şura Suresi Ayet 35 - 37

01:35:25 08 Eki 2012
9 Şura Suresi Ayet 31 - 35

Şura Suresi Ayet 31 - 35

01:43:23 01 Eki 2012
10 Şura Suresi Ayet 29 - 31

Şura Suresi Ayet 29 - 31

01:37:27 22 Eyl 2012
11 Şura Suresi Ayet 27 - 29

Şura Suresi Ayet 27 - 29

01:31:31 17 Eyl 2012
12 Şura Suresi Ayet 24 - 27

Şura Suresi Ayet 24 - 27

01:38:48 10 Eyl 2012
13 Şura Suresi Ayet 23 - 24

Şura Suresi Ayet 23 - 24

01:18:15 05 Eyl 2012
14 Şura Suresi Ayet 21 - 23

Şura Suresi Ayet 21 - 23

01:28:23 25 Ağu 2012
15 Şura Suresi Ayet 18 - 21

Şura Suresi Ayet 18 - 21

01:38:59 11 Ağu 2012
16 Şura Suresi Ayet 15 - 18

Şura Suresi Ayet 15 - 18

01:28:29 04 Ağu 2012