tefsir-dersi-hicrMushaf Sıralaması:15
Adı: Bu sure adını 80. ayetten alır.
Nüzul Zamanı: Surenin değindiği konulardan ve üslubundan, İbrahim suresi ile aynı dönemde nazil olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü arkaplanında belirgin iki öğe vardır. Birincisi, surede arka arkaya tekrarlanan uyarılardan, Peygamberin (s.a) yıllardan beri tebliğ etmesine rağmen, kavminin kabule yanaşmadığı açığa çıkmaktadır. Hatta onlar, küfürde, düşmanlıkta ve yeni dinle alay etmede zaman geçtikçe daha da ileri gidip inatlaşmışlardır. İkincisi, o zaman peygamber artık kendisini küfrü ortadan kaldırmak için sarfettiği çabalardan ve kavminin düşmanlıklarından yorgun ve bezgin hissetmeye başlamıştır. Bu nedenle Allah ona tekrar tekrar cesaret vererek teselli edip, rahatlatmaktadır.
Konu: Sure şu ana konulardan oluşmaktadır: Peygamberin davetini reddeden, ona karşı çıkan ve peygamberle (s.a) alay edenlerin uyarılması ve peygamberin (s.a) teselli edilmesi ve ona cesaret verilmesi. Fakat bu surede, başka hiçbir emir ve tavsiyenin bulunmadığı anlamına gelmez. Aslında Kur'an hiçbir zaman sadece uyarı, azarlama ve tenkit ile yetinmez, bilakis her uygun olan yerde gerekli emir ve tavsiyelere yer verir. Buna uygun olarak bu surede de bir tarafta Tevhid'le ilgili apaçık deliller, diğer tarafta Adem ve Şeytanın hikayesiyle ilgili uyarılar yer almaktadır. (Tefhim-ul Kur'an)

Hicr Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

 

Toplam video sayısı: 9
Sayfa: 1/1
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Hicr Suresi Ayet 88-98

Hicr Suresi Ayet 88-98

01:28:06 07 Şub 2009
2 Hicr Suresi Ayet 84-88

Hicr Suresi Ayet 84-88

01:17:33 31 Oca 2009
3 Hicr Suresi Ayet 65-84

Hicr Suresi Ayet 65-84

01:36:45 28 Oca 2009
4 Hicr Suresi Ayet 50-65

Hicr Suresi Ayet 50-65

01:16:07 28 Oca 2009
5 Hicr Suresi Ayet 40-50

Hicr Suresi Ayet 40-50

01:33:20 28 Oca 2009
6 Hicr Suresi Ayet 22-40

Hicr Suresi Ayet 22-40

01:28:10 28 Oca 2009
7 Hicr Suresi Ayet 15-22

Hicr Suresi Ayet 15-22

01:35:23 28 Oca 2009
8 Hicr Suresi Ayet 8-15

Hicr Suresi Ayet 8-15

01:22:36 28 Oca 2009
9 Hicr Suresi Ayet 1-8

Hicr Suresi Ayet 1-8

01:32:30 28 Oca 2009