tefsir-dersi-sebeMushaf Sıralaması:34
Adı: Bu sure adını, içinde Sebe kelimesi geçen 15. ayetten alır. Bu da surede Sebe'den (yani Sabiî'lerden) bahsedildiğini belirtmektedir.
Nüzul Zamanı: Surenin kesin nüzul zamanını bildiren sahih rivayetler yoktur. Fakat surenin üslubu Mekke döneminin ilk zamanlarında veya ortalarında nâzil olduğunu göstermektedir. Eğer Mekke döneminin ortalarını kabul edersek, henüz işkencelerin çok ağırlaşmadığı ve İslâmî hareketin sadece alay, küçümseme, söylenti ve dedikodular yayma ve insanların düşüncelerini yanlış yönlendirme gibi araçlarla bastırılmaya çalışıldığı zamanlarda indirilmiş olması muhtemeldir.
Konu: Sure, kafirlerin Hz. Peygamber'e (s.a) çoğunlukla alay ederek ve küçümseyerek itirazlar yönelttikleri tevhid, ahiret ve Hz. Muhammed'in peygamberliği gibi konuları ele almaktadır. Bu itirazlara bazan, itirazın kendisine değinilerek, bazan da hiç değinilmeksizin cevap verilmekte ve konunun akışı cevaplanan itirazın ne olduğunu göstermektedir. Cevaplar genellikle talimat, öğüt verme ve delil getirme, tartışma şeklinde olmakta, fakat bazı yerlerde kafirler inatçılıklarının yol açacağı kötü akibet ile uyarılmaktadır. Diğer tarafta ise Allah'ın kendilerine lütuflar ihsan ettiğinde kibre kapılan ve bu yüzden sadece efsanelerde ve destanlarda hatırlanacak şekilde ortadan kaldırılıp helak edilen Sebe' halkı var. Bunları göz önünde bulundurarak kendiniz için hangi hayatın daha hayırlı olduğuna karar verebilirsiniz. Tevhid'e ve ahiret inancına ve Allah'a karşı şükredici bir tavır takınmaya dayanan bir hayat mı, yoksa küfür, şirk ve ahireti inkara ve dünyaya tapmaya dayanan bir hayat mı? (Tefhim-ul Kur'an)

Sebe Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

 

Toplam video sayısı: 12
Sayfa: 1/1
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Sebe Suresi Ayet 45 - 54

Sebe Suresi Ayet 45 - 54

00:00 06 Şub 2011
2 Sebe Suresi Ayet 39 - 45

Sebe Suresi Ayet 39 - 45

00:00 31 Oca 2011
3 Sebe Suresi Ayet 33 - 39

Sebe Suresi Ayet 33 - 39

00:00 23 Oca 2011
4 Sebe Suresi Ayet 29 - 33

Sebe Suresi Ayet 29 - 33

00:00 16 Oca 2011
5 Sebe Suresi Ayet 22 - 29

Sebe Suresi Ayet 22 - 29

00:00 01 Oca 2011
6 Sebe Suresi Ayet 19 - 22

Sebe Suresi Ayet 19 - 22

00:00 30 Ara 2010
7 Sebe Suresi Ayet 14 - 19

Sebe Suresi Ayet 14 - 19

01:37:28 11 Ara 2010
8 Sebe Suresi Ayet 12 - 14

Sebe Suresi Ayet 12 - 14

01:35:54 05 Ara 2010
9 Sebe Suresi Ayet 10 - 12

Sebe Suresi Ayet 10 - 12

00:00 27 Kas 2010
10 Sebe Suresi Ayet 6-10

Sebe Suresi Ayet 6-10

01:18:35 13 Kas 2010
11 Sebe Suresi Ayet 2-6

Sebe Suresi Ayet 2-6

01:36:15 30 Eki 2010
12 Sebe Suresi Ayet 1-2

Sebe Suresi Ayet 1-2

01:27:01 24 Eki 2010