Adı: Bu sureye adını veren "en-Nahl" kelimesi, surenin 68. ayetinden ve sadece sureyi diğerlerinden ayırdetmek için alınmıştır.

Nüzul Zamanı: Aşağıdaki tesbitler surenin, Mekke döneminin sonlarında nazil olduğunu göstermektedir:

1) 41. ayet, işkence nedeniyle birçok müslümanın bu sure nazil olmadan önce Habeşistan'a göç etmek zorunda kaldığını göstermektedir.

2) 106. ayetten, o dönemde müslümanlara yapılan işkencenin doruk noktasına ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, dayanılmaz şartlar altında, bir kimsenin gerçekten kâfir olmadığı halde inkâr ettiğini söylemek durumunda kalışıyla ilgili bir mesele ortaya çıkmıştı. Bu, eğer bir kişi böyle yaparsa, ona nasıl davranılacağı meselesiydi.

3) 112-114. ayetler, açıkça peygamberliğin gelişinden birkaç yıl sonra başlayan ve Mekke'yi sarsan yedi yıllık kuraklık ve kıtlık döneminin sonuna işaret etmektedir.

4) En'am Suresi, 119. ayette, bu surenin 115. ayetine değinilmekte, bu surenin 118. ayetinde ise En'am Suresi'nin 146. ayetine işaret edilmektedir. Bu da, her iki surenin (En'am ve Nahl) aynı dönemde nazil olduğunu gösteren bir delil niteliğindedir.

Surenin genel üslubu da, Mekke döneminin sonlarında indirildiği tezini desteklemektedir.

Ana Fikir:

Surenin bütün konuları; tebliğin çeşitli yönleri, yani şirkin reddedilmesi, tevhidin ispatı, hakka düşmanlığın, karşı çıkmanın ve onu reddetmenin sonuçlarına karşı uyarılar gibi konular etrafında dönüp dolaşmaktadır.

Ele Alınan Konular:

İlk ayette, daveti açıktan inkâr edenlere açık ve kesin bir uyarıda bulunulmakta ve onlara şöyle denilmektedir: "Sizin daveti reddetmenizle ilgili olarak Allah'ın hükmü gelmiştir. Peki neden ondan hemen tereddüt ediyorsunuz? Neden size verilen süreyi kullanmıyorsunuz?" Bu surenin indirildiği dönemde, Mekkeli müşriklerin ihtiyaç duyduğu şey buydu. Çünkü onlar tekrar tekrar Hz. Peygamber'e (s.a) ihtar ediyorlardı "Bizi tehdit ettiğin azabı neden getirmiyorsun? Çünkü biz sadece senin davetini kabul etmemekle kalmadık, aynı zamanda uzun süredir ona açıktan düşmanlık yapıyoruz." Bu, onların Hz. Muhammed'in (s.a) gerçekten peygamber olmadığının ispatı olarak kabul ettikleri bir teklifti.

Bu uyarıdan hemen sonra onlara şirkten vazgeçmeleri tavsiye edilmektedir. Çünkü bu, ilahi davete giden yolda onları durduran en önemli engeldi. Daha sonra arka arkaya aşağıdaki konular ele alınmaktadır.

1) Tevhidi ispat eden ve şirki çürüten deliller, evrendeki ve insanın kendisindeki apacık işaretlere ve ayetlere dayandırılmaktadır.

2) Kâfirlerin itirazlarına cevap verilmekte, iddiaları çürütülmekte, şüpheleri ortadan kaldırılmakta ve yanlış düşünceleri eleştirilmektedir.

3) Davete düşman olmanın ve bâtıl yollara uymakta direnmenin sonuçları ile ilgili uyarılar sunulmaktadır.

4) Hz. Peygamber'in (s.a) getirdiği mesajın insan hayatında yapmayı amaçladığı değişiklikler göz alıcı bir şekilde apaçık ortaya konulmaktadır. Müşriklere, tasdik ettiklerini söyledikleri Allah inancının, sadece dilin söylemesi ile sınırlı olmadığı ve bu inancın insanın ahlâkî ve pratik hayatında somut bir şekle bürünmesi gerektiği anlatılmaktadır.

5) Hz. Peygamber (s.a) ve sahabeye, kâfirlerin düşmanlığına ve işkencelerine karşı nasıl bir tavır takınmaları gerektiği bildirilmekte ve onlar bu konuda teselli edilmektedirler.

 

 

Toplam video sayısı: 42
Sayfa: 1/3
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Nahl Suresi Ayet 125-128

Nahl Suresi Ayet 125-128

01:50:50 25 Mar 2016
2 Nahl Suresi Ayet 124-125

Nahl Suresi Ayet 124-125

01:27:58 19 Mar 2016
3 Nahl  Suresi Ayet 118-123

Nahl Suresi Ayet 118-123

01:43:07 12 Mar 2016
4 Nahl Suresi Ayet 114-117

Nahl Suresi Ayet 114-117

01:48:22 07 Mar 2016
5 Nahl Suresi Ayet 109-113

Nahl Suresi Ayet 109-113

01:53:50 19 Şub 2016
6 Nahl Suresi Ayet 105-108

Nahl Suresi Ayet 105-108

01:41:06 13 Şub 2016
7 Nahl Suresi Ayet 102-105

Nahl Suresi Ayet 102-105

01:39:30 06 Şub 2016
8 Nahl Suresi Ayet 99-101

Nahl Suresi Ayet 99-101

01:39:56 29 Oca 2016
9 Nahl Suresi Ayet 97-98

Nahl Suresi Ayet 97-98

01:32:29 23 Oca 2016
10 Nahl Suresi Ayet 93-96

Nahl Suresi Ayet 93-96

01:31:09 02 Oca 2016
11 Nahl Suresi Ayet 91-92

Nahl Suresi Ayet 91-92

01:38:38 01 Oca 2016
12 Nahl Suresi Ayet 90 (Devam)

Nahl Suresi Ayet 90 (Devam)

01:39:30 19 Ara 2015
13 Nahl Suresi Ayet 90

Nahl Suresi Ayet 90

01:31:20 19 Ara 2015
14 Nahl Suresi Ayet 89

Nahl Suresi Ayet 89

01:25:54 04 Ara 2015
15 Nahl Suresi Ayet 83-88

Nahl Suresi Ayet 83-88

01:32:27 28 Kas 2015
16 Nahl Suresi Ayet 80-82

Nahl Suresi Ayet 80-82

02:36:39 21 Kas 2015