tefsir-dersi-zuhrufMushaf Sıralaması:43
Adı: Surenin adı, içinde "zuhruf" kelimesi geçen 35. ayetten almıştır.
Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı ile ilgili kesin bir kayıt yoktur. Ancak muhtevasından surenin indiği dönemle, Fussilet ve Şûrâ Surelerinin indiği dönemin aynı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu surenin konuları bir zincirin halkaları gibi birbirine benzemektedirler. Hepsi de kafirlerin Hz. Peygamber'in (s.a) hayatına son vermek için planlar kurmaya başladıkları bir dönemde nazil olmuştur. Hatta o dönemde kafirler böyle bir girişimde de bulunmuşlardır. Nitekim surenin 79-80. ayetlerinde bu olaya işaret edilmektedir.
Konu: Bu surede, Kureyş'in ve diğer Arap kabilelerinin cahilce inanç ve davranışları şiddetle eleştirilerek, onların bu akidelerinin bir temele dayanmadığı ve asılsız olduğu ispatlanmaktadır. Ayrıca bu cahiliye toplumunun bireylerinden aklı selime sahip olanları "Toplumun hurafelere yapıştığının ve bu hurafeler yüzünden batacağının açıkça görülmesi ve kendilerini kurtarmak için çırpınmasına rağmen Hz. Muhammed'i (s.a) reddetmelerinin ne kadar akılsızca olduğunu" düşünmeye çağırmaktadırlar.
Daha sonra kafirlerin inandıkları "din", Hz. Peygamber'e (s.a) karşı öne sürdükleri "deliller" ele alınmaktadır.
Kafirlerin cahilce inanç ve düşünceleri tek tek çürütülür ve sonunda açıkça şöyle buyurulur: "Allah tektir. O hiç kimseyi evlat edinmemiştir ve O'ndan başka ilah yoktur. Hiç kimseye, bile bile dalâlet üzerinde ısrar etmiş birini, Allah'ın azabından kurtarması için şefaat etme yetkisi tanımamıştır. Allah, evlat edinmekten münezzehtir. O, kainatın tek yaratıcısıdır ve O'nun dışında herşey yaratılmıştır. Hiçbir şey zatında ve sıfatlarında O'na ortak olamaz. Allah indinde şefaat, ancak hak yolunda olanlar tarafından, yine bu yolda olmak için çaba göstermiş olanlara edilir. (Tefhim-ul Kur'an)

Zuhruf Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

 

Toplam video sayısı: 18
Sayfa: 1/2
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Zuhruf Suresi Ayet 80 - 89

Zuhruf Suresi Ayet 80 - 89

01:55:01 15 May 2013
2 Zuhruf Suresi Ayet 73 - 80

Zuhruf Suresi Ayet 73 - 80

01:40:45 20 Nis 2013
3 Zuhruf Suresi Ayet 65 - 73

Zuhruf Suresi Ayet 65 - 73

02:11:43 16 Nis 2013
4 Zuhruf Suresi Ayet 61 - 65

Zuhruf Suresi Ayet 61 - 65

01:59:22 08 Nis 2013
5 Zuhruf Suresi Ayet 59 - 61

Zuhruf Suresi Ayet 59 - 61

01:42:47 03 Nis 2013
6 Zuhruf Suresi Ayet 54 - 59

Zuhruf Suresi Ayet 54 - 59

01:40:02 23 Mar 2013
7 Zuhruf Suresi Ayet 50 - 54

Zuhruf Suresi Ayet 50 - 54

01:56:36 16 Mar 2013
8 Zuhruf Suresi Ayet 45 - 50

Zuhruf Suresi Ayet 45 - 50

01:40:58 13 Mar 2013
9 Zuhruf Suresi Ayet 42 - 45

Zuhruf Suresi Ayet 42 - 45

01:35:13 02 Mar 2013
10 Zuhruf Suresi Ayet 37 - 42

Zuhruf Suresi Ayet 37 - 42

01:31:36 27 Şub 2013
11 Zuhruf Suresi Ayet 32 - 37

Zuhruf Suresi Ayet 32 - 37

01:34:52 14 Şub 2013
12 Zuhruf Suresi Ayet 31 - 32

Zuhruf Suresi Ayet 31 - 32

01:36:01 04 Şub 2013
13 Zuhruf Suresi Ayet 24 - 31

Zuhruf Suresi Ayet 24 - 31

01:29:28 26 Oca 2013
14 Zuhruf Suresi Ayet 20 - 24

Zuhruf Suresi Ayet 20 - 24

01:48:51 21 Oca 2013
15 Zuhruf Suresi Ayet 15 - 19

Zuhruf Suresi Ayet 15 - 19

01:49:15 14 Oca 2013
16 Zuhruf Suresi Ayet 10 - 14

Zuhruf Suresi Ayet 10 - 14

01:33:03 13 Oca 2013