yoldaki isaretler seyyid kutubKitap Adı: Yoldaki İşaretler
Yazar: Seyyid Kutub
Sayfa Sayısı: 224
Kitap Hakkında: “İslâmî diriliş hareketi nasıl başlayacaktır? Öncelikle bu işe bütün benliği ile karar vermiş ve bu yola baş koymuş bir öncü topluluk... Yeryüzünün tümünde zorbalığını bütün şiddeti ile uygulayan "cahiliyye" egemenliğine son vermeye kararlı bir topluluk... Yeryüzünü kuşatan bu cahiliyyeden uzak durmaya çalışırken öte taraftan belirli bir biçimde onunla ilişkide olmayı savsaklamayan bir topluluk... Böylesi bir kararlılıkla bu yola baş koyan "öncü topluluk"un üstlendiği bu zorlu görevin tabiatını bilmesi, görevini hakikatini kavraması, amacının asaletini ve çıkacağı bu uzun yolculuğun başlangıç noktasını saptayabilmeği için ona kılavuzluk edecek "yol işaretleri" gerekir. Yeryüzünün her köşesini ihata eden cahiliyye karşısında tutumunu belirleyebilmesini sağlayan "yol işaretleri"...

 

Dersin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.