tefsir-dersi-kasasMushaf Sıralaması:28
Adı: Bu sure, adını, 25. ayetinde geçen "el-Kasas" kelimesinden alır. "Kasas", lugatte, olayları uygunluk sırasına göre zikretmektir. Dolayısıyla bu anlamla oluşan bakış açısına göre de, "Kasas" kelimesi sure'ye uygun düşen bir ad olabilmektedir; zira surenin içinde Hz. Musa'nın (a.s) kıssası ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.
Nüzul Zamanı: Daha önce Neml Suresi'nin girişinde de zikredildiği gibi, İbn Abbas ve Cabir b. Zeyd'in rivayetine göre; Şuara, Neml ve Kasas sureleri birbiri ardınca nazil olmuştur. Dil, uslûb ve konuları da bu üç surenin vahiy dönemlerinin hemen hemen aynı olduğunu göstermektedir.
Konu: Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberliği karşısında çoğalan şüphe ve itirazları bertaraf etmek ve kendisine iman etmemek için ileri sürülen mazeretleri geçersiz kılmaktadır. Bu amaçla ilkin, Musa'nın (a.s) kıssasının vahyediliş dönemi, telmih ve temsilen anlatılmakta, böylece dinleyenlerin zihninde şu noktalar kendiliğinden uyandırılmış olmaktadır. Birincisi, Allah irade buyurduğu her vasıta ve saiki, idrak edilemeyen yollarla devreye sokar. Allah aynı şekilde nesne ve olayları öyle ayarlamıştır ki, Firavun'u iktidarından uzaklaştıran çocuk, bizzat Firavun'un evinde beslenip, büyümüş ve Firavun, kimi beslediğini bilememiştir. Şu halde kim Allah ile savaşabilir ve O'nun planlarıyla başedebilir?
İkincisi, Allah'ın, bir görevi yerine getirmesini istediği kimse, ordusuz, zırhsız, görünürde bir destek yahut arkasında bir kuvvet olmadan, çok güçlü ve çok donanımlı muhaliflerini yenilgiye uğratır. Diğeri, Niçin Musa'ya verilen asa, parlayan el... vs. gibi mucizelerin aynısı Muhammed'e verilmedi?" diyorsunuz . Peki, kendilerine mucize gösterilenler buna mukabil nasıl karşılık verdiler, biliyor musunuz? Onlar mucizeleri gördükten sonra bile inanmamış ve yalnızca şöyle demişlerdi: "Bu sihirdir"; zira hakikate karşı düşmanlık beslemekte ve ayak diretmekteydiler. (Tefhim-ul Kur'an)

Kasas Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

Toplam video sayısı: 14
Sayfa: 1/1
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Kasas Suresi Ayet 84-88

Kasas Suresi Ayet 84-88

01:30:08 04 May 2009
2 Kasas Suresi Ayet 78-84

Kasas Suresi Ayet 78-84

01:26:52 04 May 2009
3 Kasas Suresi Ayet 76-78

Kasas Suresi Ayet 76-78

01:13:02 04 May 2009
4 Kasas Suresi Ayet 64-76

Kasas Suresi Ayet 64-76

01:12:22 04 May 2009
5 Kasas Suresi Ayet 57-64

Kasas Suresi Ayet 57-64

01:21:50 04 May 2009
6 Kasas Suresi Ayet 54-57

Kasas Suresi Ayet 54-57

01:29:06 04 May 2009
7 Kasas Suresi Ayet 46-54

Kasas Suresi Ayet 46-54

01:29:59 04 May 2009
8 Kasas Suresi Ayet 41-46

Kasas Suresi Ayet 41-46

01:25:55 04 May 2009
9 Kasas Suresi Ayet 35-41

Kasas Suresi Ayet 35-41

01:22:46 04 May 2009
10 Kasas Suresi Ayet 28-35

Kasas Suresi Ayet 28-35

01:24:38 04 May 2009
11 Kasas Suresi Ayet 20-28

Kasas Suresi Ayet 20-28

01:24:40 04 May 2009
12 Kasas Suresi Ayet 14-20

Kasas Suresi Ayet 14-20

01:24:45 04 May 2009
13 Kasas Suresi Ayet 4-14

Kasas Suresi Ayet 4-14

01:13:52 04 May 2009
14 Kasas Suresi Ayet 1-4

Kasas Suresi Ayet 1-4

01:24:44 04 May 2009