tefsir-dersi-saffatMushaf Sıralaması:37
Adı: Sure adını ilk kelimesi olan "saffat"tan almıştır.
Nüzul Zamanı: Muhtevasından surenin Mekke dönemi ortalarında veya sonlarına doğru nazil olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim surenin üslûbundan Hz. Peygamber'in (s.a.) ve ashabının şiddetli bir muhalefet ile karşı karşıya bulundukları belli olmaktadır.
Konu: Surede, kafirler ikaz ve tehdit edilmiş, kafirlerin idrak edebilmeleri için nasihat yoluyla tevhid ve ahiret hakkında da deliller öne sürülmüştür. Ayrıca onlar bâtıl düşüncelerden ötürü eleştirilerek bunun kötü sonuçlarından haberdar edilirken, müminlere de salih amellerinin güzel sonuçları hakkında müjde verilmiştir. Bunların yanısıra geçmiş kavimlerin, kıssaları aktarılmak suretiyle, Allah'ın peygamberlerine nasıl yardım ettiği, peygamberlerini yalanlayanları nasıl helâk ettiği ve kendisine itaat eden kullarını nasıl mükâfatlandırdığı beyan edilmiştir.
Burada beyan edilen kıssalardan en dikkati çekeni Hz. İbrahim'in (a.s) kıssasıdır. Hz. İbrahim'in (a.s) bir işaret aldıktan hemen sonra Allah'ın emrini yerine getirmek üzere, biricik oğlunu kurban etmeyi göze alışının zikredilmesi, sadece kendilerini Hz. İbrahim'e (a.s) nisbet etmek suretiyle övünen kafirlere yönelik bir uyarı değildir. Ayrıca müslümanlara, mümin bir kimsenin Allah'ın rızası için herşeyi nasıl göze aldığı örneği verilerek, İslâm'ın gerçek ruhu öğretilmek istenmiştir.
Surenin son ayetlerinde yalnız kafirlere uyarıda bulunulmakla kalınmıyor, ayrıca Rasûlullah (s.a) ile birlikte güç bir dönem geçirmekte olan müminlere de müjde veriliyor. Onlara şöyle denilmektedir. "Yolun başında çektiğiniz meşakkatlerden ye'se kapılmayın, sonunda mutlaka sizler galip geleceksiniz. Şimdi bu kafirler belki galip durumda gözükmekdedirler ama aynı kimseler çok geçmeden sizlere mağlup olacaklardır." Gerçektende bir kaç yıl sonra, Allah'ın bildirdiklerinin bir teselliden ibaret olmadığı ve O'nun iman edenlerin kalplerini sağlamlaştırmak için verdiği haberlerin kesin birer gerçek olduğu ortaya çıkmıştır. (Tefhim-ul Kur'an)

Saffat Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

 

Toplam video sayısı: 13
Sayfa: 1/1
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Saffat Suresi Ayet 160-182

Saffat Suresi Ayet 160-182

01:31:19 19 Tem 2010
2 Saffat Suresi Ayet 148-160

Saffat Suresi Ayet 148-160

01:06:12 11 Tem 2010
3 Saffat Suresi Ayet 138-148

Saffat Suresi Ayet 138-148

01:37:15 26 Haz 2010
4 Saffat Suresi Ayet 122-138

Saffat Suresi Ayet 122-138

01:29:34 13 Haz 2010
5 Saffat Suresi Ayet 113-122

Saffat Suresi Ayet 113-122

01:21:56 07 Haz 2010
6 Saffat Suresi Ayet 101-113

Saffat Suresi Ayet 101-113

01:44:30 30 May 2010
7 Saffat Suresi Ayet 87-101

Saffat Suresi Ayet 87-101

01:26:31 26 May 2010
8 Saffat Suresi Ayet 74-87

Saffat Suresi Ayet 74-87

01:34:31 15 May 2010
9 Saffat Suresi Ayet 61-74

Saffat Suresi Ayet 61-74

01:17:27 12 May 2010
10 Saffat Suresi Ayet 40-61

Saffat Suresi Ayet 40-61

01:41:06 03 May 2010
11 Saffat Suresi Ayet 25-40

Saffat Suresi Ayet 25-40

01:25:16 27 Nis 2010
12 Saffat Suresi Ayet 6-25

Saffat Suresi Ayet 6-25

01:38:44 12 Nis 2010
13 Saffat Suresi Ayet 1-6

Saffat Suresi Ayet 1-6

01:22:19 05 Nis 2010