tefsir-dersi-enamMushaf Sıralaması:6
Adı: Bu sure, adını putperest Arapların bazı büyükbaş hayvanları helâl, bazılarını da haram sayan bâtıl inançlarını reddeden 136, 138 ve 139'uncu ayetlerinden almaktadır.
Nüzul Zamanı: İbn Abbâs'tan gelen bir rivayete göre, Sure'nin tamamı bir defada Mekke'de vahyedilmiştir. Yezid'in kızı ve Hz. Muaz İbn Cebel'in ilk yeğeni Esma şöyle der: "Bu surenin indiği (vahyedildiği) sırada Hz. Peygamber (s.a.) dişi bir deve üzerinde bulunuyor ve ben de devenin yularını tutuyordum. Deve öylesine bir ağırlık hissetti ki, Peygamber'in (s.a.) altında sanki kemikleri kırılıyordu. Daha başka rivayetlerden, Hz. Peygamber'in (s.a.) surenin tamamını indiği gece yazdırdığını öğreniyoruz.
Konu: Sure'de işlenen konular yedi başlık altında toplanabilir:
Birincisi, Şirk'i red ve tevhid akîdesine çağrı. İkincisi, Ahiret'e imanın ilânı ve dünya hayatından sonra başka bir hayat olmadığının reddi. Üçüncüsü, O zaman geçerli olan bâtıl inançların reddi. Dördüncüsü, İslâm toplumunu kurmak için gerekli temel ahlâkî ilkelerin açıklanması. Beşincsi, Hz. Peygamber'in (s.a.) şahsına ve misyonuna yöneltilen itirazlara cevaplar. Altıncısı, O zaman görevin görünürde başarısız kalması nedeniyle endişe ve ümitsizliğe kapılan Hz. Peygamber'i (s.a.) ve izleyicilerini teselli ve teşvik. Son olarak, Düşmanlık ve kendini beğenmişliklerini bırakmaları için kâfirlere ve muhaliflere uyarı ve tehditler. (Tefhim-ul Kur'an)

En'am Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

 

Toplam video sayısı: 45
Sayfa: 1/3
# Başlık Süre Tarih İndir
1 En'am Suresi Ayet 163-165

En'am Suresi Ayet 163-165

01:41:31 31 Mar 2010
2 En'am Suresi Ayet 160-163

En'am Suresi Ayet 160-163

01:27:25 20 Mar 2010
3 En'am Suresi Ayet 157-160

En'am Suresi Ayet 157-160

01:37:37 13 Mar 2010
4 En'am Suresi Ayet 153-157

En'am Suresi Ayet 153-157

01:25:03 09 Mar 2010
5 En'am Suresi Ayet 151-153

En'am Suresi Ayet 151-153

01:40:14 21 Şub 2010
6 En'am Suresi Ayet 150-151

En'am Suresi Ayet 150-151

01:42:48 13 Şub 2010
7 En'am Suresi Ayet 144-146

En'am Suresi Ayet 144-146

01:25:34 08 Şub 2010
8 En'am Suresi Ayet 146-150

En'am Suresi Ayet 146-150

01:34:14 08 Şub 2010
9 En'am Suresi Ayet 139-144

En'am Suresi Ayet 139-144

01:25:59 26 Oca 2010
10 En'am Suresi Ayet 136-139

En'am Suresi Ayet 136-139

01:30:03 19 Oca 2010
11 En'am Suresi Ayet 132-136

En'am Suresi Ayet 132-136

01:31:13 15 Oca 2010
12 En'am Suresi Ayet 129-132

En'am Suresi Ayet 129-132

01:22:26 07 Oca 2010
13 En'am Suresi Ayet 124-129

En'am Suresi Ayet 124-129

01:39:24 21 Ara 2009
14 En'am Suresi Ayet 121-124

En'am Suresi Ayet 121-124

01:26:42 13 Ara 2009
15 En'am Suresi Ayet 119-121

En'am Suresi Ayet 119-121

01:17:27 11 Ara 2009
16 En'am Suresi Ayet 113-119

En'am Suresi Ayet 113-119

01:35:33 09 Kas 2009