tefsir-dersi-yusufMushaf Sıralaması:12
Adı: Adını detaylı bir şekilde anlattığı Yusuf (a.s)'ın kıssasından almaktadır.
Nuzul Zamanı: İçinde sözkonusu edilen olaylar gösteriyor ki, bu sure Rasulullah'ın (s.a) Mekke'deki son dönemi esnasında, yani Kureyş'in kendisini öldürme, sürme, veya hapsetme planları tasarladığı sırada nazil olmuştur.
Konusu: Anlattıkları boyunca Kur'an, İbrahim, İshak, Yakub ve Yusuf'un (a.s) inandığı dinin Hz. Muhammed'inkiyle (s.a) aynı olduğunu ve hepsinin çağırdığı mesajın Hz. Muhammed'inkiyle (s.a) aynı mesaj olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Kur'an bu kıssayı bir başka gerçeği daha gündeme getirmek için kullanmaktadır: Allah ne dilerse o olur; insan hiçbir karşı-planla O'nun stratejisini (mekr) altedemez, olmasını engelleyecek yahut oluşumunu değiştirecek herhangi bir önlem alamaz. Dahası, bu kıssada Allah yolunu izlemek isteyenler için de çeşitli dersler ihtiva etmektedir. Kıssanın öğrettiği ilk ders, ilahi yasanın çizdiği sınırlar içinde kalan bir kimsenin amaç, hedef ve vasıtalarıyla başarılı olması ya da olmamasının tümüyle Allah'a kalmış bir şey olduğudur. Kıssa'nın öğrettiği diğer ders şudur: Hakikat ve adalet adına gayret gösterenler, Allah'a güvenenler ve tüm işlerinde O'nu vekil bilenler, O'ndan yardım ve teselli alırlar. Fakat bu kıssanın öğrettiği en büyük ders, bir müminin gerçek İslami niteliklerle bezenmesi ve hikmetle donanması halinde, sırf bu niteliklerin gücüyle tüm bir beldeyi fethedebileceğidir. Hz. Yusuf (a.s), bunun şahika bir örneğini teşkil edecek şekilde saf ve yüksek karakterli bir kimsenin en olumsuz şartlar altında bile başarılı olabileceğini bizzat göstremiştir. (Tefhim-ul Kur'an)

Yusuf Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

Toplam video sayısı: 16
Sayfa: 1/1
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Yusuf Suresi Ayet 92-103

Yusuf Suresi Ayet 92-103

01:49:06 15 Mar 2010
2 Yusuf Suresi Ayet 79-87

Yusuf Suresi Ayet 79-87

01:30:30 02 May 2009
3 Yusuf Suresi Ayet 69-79

Yusuf Suresi Ayet 69-79

01:21:53 02 May 2009
4 Yusuf Suresi Ayet 63-69

Yusuf Suresi Ayet 63-69

01:20:56 02 May 2009
5 Yusuf Suresi Ayet 53-63

Yusuf Suresi Ayet 53-63

01:30:17 02 May 2009
6 Yusuf Suresi Ayet 42-53

Yusuf Suresi Ayet 42-53

01:34:39 02 May 2009
7 Yusuf Suresi Ayet 34-42

Yusuf Suresi Ayet 34-42

01:13:48 02 May 2009
8 Yusuf Suresi Ayet 24-34

Yusuf Suresi Ayet 24-34

01:35:57 02 May 2009
9 Yusuf Suresi Ayet 18-24

Yusuf Suresi Ayet 18-24

01:42:32 02 May 2009
10 Yusuf Suresi Ayet 11-18

Yusuf Suresi Ayet 11-18

01:34:32 02 May 2009
11 Yusuf Suresi Ayet 6-11

Yusuf Suresi Ayet 6-11

01:23:03 02 May 2009
12 Yusuf Suresi Ayet 3-6

Yusuf Suresi Ayet 3-6

01:24:57 02 May 2009
13 Yusuf Suresi Ayet 1-3

Yusuf Suresi Ayet 1-3

01:13:51 02 May 2009
14 Yusuf Suresi Ayet 105-111

Yusuf Suresi Ayet 105-111

01:48:56 28 Oca 2009
15 Yusuf Suresi Ayet 103-105

Yusuf Suresi Ayet 103-105

01:42:16 28 Oca 2009
16 Yusuf Suresi Ayet 87-92

Yusuf Suresi Ayet 87-92

01:26:14 28 Oca 2009