tefsir-dersi-duhanMushaf Sıralaması:44
Adı: Sure, adını 10. ayette geçen "Duhan" kelimesinden almıştır.
Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanıyla ilgili herhangi bir rivayet olmamasına rağmen muhtevasından surenin, Zuhruf ve ondan önceki birkaç surenin nazil olduğu dönemlerde, ancak onlardan sonra indiği anlaşılmaktadır. Tarihsel arka planı şudur: Mekke'de kafirlerin muhalefeti oldukça şiddetlenmişti ve her geçen gün de artmaktaydı. Bu sıralarda Rasulullah (s.a) şöyle duada bulundu: "Ya Rabbi! Yusuf'a kıtlık göndermek suretiyle nasıl yardım ettiysen, aynı şekilde Arabistan'a da kıtlık göndererek bana yardım et." Böyle dua etmekle Hz. Peygamber (s.a) kıtlık gelince kafirlerin Allah'ı hatırlayacaklarını ve kalplerinin yumuşayıp nasihata kulak vereceklerini ummuştu. Sonuçta Allah, elçisinin duasını kabul etti ve bölgede şiddetli bir kıtlık hüküm sürmeye başladı. Bunun üzerine Kureyş'in bazı ileri gelenleri (İbn Mesud'un rivayetine göre Ebu Süfyan) , Hz. Peygamber'e (s.a) gelip, "Kavmine merhamet et ve Allah'a bizim için yalvar" diye rica ettiler. İşte bu sure tam o dönemlerde nazil olmuştur.
Konu: Sure, Mekke'deki kafirlere bir uyarı ve açıklama niteliğinde birkaç hususla başlamaktadır, daha sonra Mekkeli müşriklerin inkar ettikleri ahiret konusuna değinilmiştir. Çünkü onlar, "Ölümden sonra diriltilmiş herhangi bir kimse görmedik, şayet doğru söylüyorsan bizim ölmüş atalarımızı bir dirilt bakalım" diyorlardı. Kıyamet gününde kurulacak olan mahkemeden bahsedilerek, suçluların feci akibeti ve salih amel işleyenlerin görecekleri mükafat hakkında açıklamalar yapılmıştır. Ve en sonunda da "Bu Kur'an, sizlerin kendi dilinde ve anlaşılır bir uslupla nazil olmuştur. Fakat sizler yine de anlamamakta diretiyorsanız, o takdirde başınıza gelecek olan akibeti bekleyin. Nitekim peygamberler de beklemektedir. Vakti gelince hep birlikte olacakları görürsünüz." denilerek sureye son verilmiştir. (Tefhim-ul Kur'an)

Toplam video sayısı: 8
Sayfa: 1/1
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Duhan Suresi Ayet 42 - 59

Duhan Suresi Ayet 42 - 59

02:04:24 28 Tem 2013
2 Duhan Suresi Ayet 33 - 42

Duhan Suresi Ayet 33 - 42

01:56:45 21 Tem 2013
3 Duhan Suresi Ayet 22 - 33

Duhan Suresi Ayet 22 - 33

01:51:09 15 Tem 2013
4 Duhan Suresi Ayet 16 - 22

Duhan Suresi Ayet 16 - 22

01:34:51 05 Tem 2013
5 Duhan Suresi Ayet 12 - 16

Duhan Suresi Ayet 12 - 16

01:24:12 15 Haz 2013
6 Duhan Suresi Ayet 8 - 12

Duhan Suresi Ayet 8 - 12

01:36:25 01 Haz 2013
7 Duhan Suresi Ayet 3 - 8

Duhan Suresi Ayet 3 - 8

01:50:05 29 May 2013
8 Duhan Suresi Ayet 1 - 3

Duhan Suresi Ayet 1 - 3

01:29:34 18 May 2013