tefsir usuluKitap Adı: Tefsir Usulu
Yazar: Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU
Sayfa Saysı: 352
Kitap Hakkında: Ahlaki ve insani değerlerin tamamen kaybolduğu, beşeriyetin cehalet karanlıkları içinde kıvranıp durduğu bir zamanda hidayet ufkundan doğan bir güneş, cihana ilim ve hikmet nurlarını yayarak insanlığı tarihin karanlıklarından aydınlığa çıkarmıştır, Bu güneş, hiç kuşkusuz Kuran-ı Kerim’dir. Onun sahip olduğu hayati kuvveti ortaya çıkaran bilim dalı ise Tefsirdir. Tefsir bilindiği gibi Kur’an’ın dil ve mana bakımından tahlil edilmesiyle ve metnin anlaşılması için gerekli olan verilerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilen bir faaliyettir. Hz. Peygamber (s.a.v) ve ashab ile başlayan bu faaliyet önceleri şifahi bir tarzda, hicri II. asrın ikinci yarısından itibaren de yazıya geçilerek günümüze kadar devam edip gelmiştir. Kur’an-ı sağlıklı bir şekilde anlamak yorumlamak ve uygulamak hayati bir önem taşımaktadır. Onun için mütekaddimîn ulaması bunun üzerine devamlı çalışmalar yapmış ve bu çalışmalar Usul-u Tefsir adı ile tefsir iliminin yöntemlerini ve kurallarını ortaya koymuştur.

 

Dersin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.

Toplam video sayısı: 16
Sayfa: 1/1